• FinalISKRA2017
 • Zespół
 • Iskra
 • Community
 • Creativity
 • Dołącz do nas
 • Inspiration
 • Satisfaction
 • Veni vidi vici
 • Motivation
 • Dream
 • Tak tworzymy projekty
 • Education
 • Emotions
 • Scientific method
 • Training
 • Achievement
 • Integrity
 • Society
 • Nonprofit organization
 • Solidarity
 • Independence
 • Problem solving
 

AKTUALNOŚCI

Zespół to nasz największy ATUT. Bez niego nie ma nowych pomysłów i działania, które nam potrzebne jest do życia jak powietrze. Planujemy, aby wszystkie zakamarki naszej wyobraźni zmienić w rzeczywistość. Niesamowita dawka kreatywności.

Nowy rok rozpoczyna się bardzo naukowo. W lutym 2016 r. podpisaliśmy umowę z Katedrą Integracji Europejskiej i Marketingu Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej o stałej i trwałej współpracy w zakresie prowadzenia działalności naukowej.

Teoria i praktyka ewaluacji w organizacjach non profit towarzyszy nam podczas realizowania każdego projektu. W  2014 r. prowadziliśmy badania do projektu dr Aleksandry Januszkiewicz i uczestniczyliśmy w warsztatach praktycznych.

W 2013 r. uczestniczyliśmy w części prac badawczych w ramach projektu Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych - społeczne konstruowanie i zarządzanie problemem społecznym, realizowanego w Instytucie Socjologii UŁ.

W grudniu 2012 r. wykonaliśmy usługę badawczą „Demograficzne przesłanki zmian na rynku pracy województwa łódzkiego”. Wykorzystując zogniskowane wywiady grupowe wraz z zaproszonymi gośćmi dyskutowaliśmy o...

W 2012 r. uczestniczyliśmy w części prac badawczych w ramach projektu „Poziom życia w gminach województwa łódzkiego a ich aktywność w poszukiwaniu środków na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”. realizowanego w Instytucie Statystyki i Demografii UŁ.

FACEBOOK