• FinalISKRA2017
 • Zespół
 • Iskra
 • Community
 • Creativity
 • Dołącz do nas
 • Inspiration
 • Satisfaction
 • Veni vidi vici
 • Motivation
 • Dream
 • Tak tworzymy projekty
 • Education
 • Emotions
 • Scientific method
 • Training
 • Achievement
 • Integrity
 • Society
 • Nonprofit organization
 • Solidarity
 • Independence
 • Problem solving
 

AKTUALNOŚCI

W roku 2012 mogliśmy uczestniczyć w części badań przygotowywanych do projektu dr Agnieszki Golczyńskiej-Grondas: 
Zinstytucjonalizowana tożsamość. Procesy formowania się tożsamości w świetle losów biograficznych dorosłych wychowanków...

W grudniu 2011 na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi roku wykonaliśmy ewaluację Punktów Informacyjnych Funduszy Strukturalnych w województwie łódzkim. 

Jesienią 2011 r wraz z Instytutem Socjologi UŁ zorganizowaliśmy konferencję pt.: Zaniedbane dzieciństwo - Neglected Childhood II. W tak ważnych sprawach głos zabrali nasi fundatorzy Instytutu prezentując swoje referaty.

Wraz z EuroChild będziemy realizować projekt Speak up! Giving a voice to Europe’s most vulnerable children. Z dumą informujemy, że złożony wniosek został oceniony przez Komisję Europejską jako 7 w kolejności najlepszy wniosek z wynikiem 86%! 

"Uczeń i student niepełnosprawny: warunki życia i nauki" jest pierwszym opracowaniem naukowym informującym o zasięgu niepełnosprawności wśród łódzkich dzieci oraz o sytuacji materialnej i problemach łódzkich rodzin wychowujących dzieci nie w pełni sprawne.

Konferencja zakończyła badania do grantu Prezydenta Miasta Łodzi „Uczeń i student niepełnosprawny w systemie edukacji". O sytuacji osób niepełnosprawnych, pragnących uczyć się i podnosić kwalifikacje dyskutowali przedstawiciele wyższych uczelni i instytucji społecznych. 

FACEBOOK