• Iskra
 • Zespół
 • Community
 • Creativity
 • Dołącz do nas
 • Inspiration
 • Satisfaction
 • Veni vidi vici
 • Motivation
 • Dream
 • Tak tworzymy projekty
 • Education
 • Emotions
 • Scientific method
 • Training
 • Achievement
 • Integrity
 • Society
 • Nonprofit organization
 • Solidarity
 • Independence
 • Problem solving
 

PROJEKTY

Rozpoczęliśmy pracę nad kolejnym projektem. Przez kolejne trzy lata będziemy zgłębiać trudny ale niezwykle nowatorski temat. Już nie możemy się doczekać efektów. Jest to projekt naukowo-badawczym z dziedziny socjologii pt.: „Polityki publiczne na rzecz pełnej dorosłości”,

Teoria i praktyka ewaluacji w organizacjach non profit jest nam bardzo bliska. Ewaluacja towarzyszy nam podczas realizowania każdego projektu. W 2014 roku prowadziliśmy badania do projektu dr Aleksandry Januszkiewicz.

W 2013 r. uczestniczyliśmy w części prac badawczych w ramach projektu: Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych - społeczne konstruowanie i zarządzanie problemem społecznym, realizowanego w Instytucie Socjologii UŁ.

W 2012 r. uczestniczyliśmy w części prac badawczych w ramach projektu „Poziom życia w gminach województwa łódzkiego a ich aktywność w poszukiwaniu środków na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” realizowanego w Instytucie Statystyki i Demografii UŁ.

W grudniu 2012 r. na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi - wykonaliśmy usługę badawczą „Demograficzne przesłanki zmian na rynku pracy województwa łódzkiego”.

W roku 2012 mogliśmy uczestniczyć w części badań przygotowywanych do projektu dr Agnieszki Golczyńskiej - Grondas: Zinstytucjonalizowana tożsamość. Procesy formowania się tożsamości w świetle losów biograficznych dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

FACEBOOK