• Iskra
 • Zespół
 • Community
 • Creativity
 • Dołącz do nas
 • Inspiration
 • Satisfaction
 • Veni vidi vici
 • Motivation
 • Dream
 • Tak tworzymy projekty
 • Education
 • Emotions
 • Scientific method
 • Training
 • Achievement
 • Integrity
 • Society
 • Nonprofit organization
 • Solidarity
 • Independence
 • Problem solving
 

PROJEKTY

Bardzo ważne jest promowanie AKTYWNEJ POSTAWY SPOŁECZNEJ wśród młodego pokolenia. Dlatego stworzyliśmy projekt ISKRA. Z Waszą pomocą odnajdujemy w nim ISKIERKI- młodzież w wieku 15-18 lat, której nie jest obojętny los drugiego człowieka.

Rozpoczęliśmy pracę nad kolejnym projektem. Przez kolejne trzy lata będziemy zgłębiać trudny ale niezwykle nowatorski temat. Już nie możemy się doczekać efektów. Jest to projekt naukowo-badawczym z dziedziny socjologii pt.: „Polityki publiczne na rzecz pełnej dorosłości”,

Teoria i praktyka ewaluacji w organizacjach non profit jest nam bardzo bliska. Ewaluacja towarzyszy nam podczas realizowania każdego projektu. W 2014 roku prowadziliśmy badania do projektu dr Aleksandry Januszkiewicz.

W 2013 r. uczestniczyliśmy w części prac badawczych w ramach projektu: Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych - społeczne konstruowanie i zarządzanie problemem społecznym, realizowanego w Instytucie Socjologii UŁ.

W 2012 r. uczestniczyliśmy w części prac badawczych w ramach projektu „Poziom życia w gminach województwa łódzkiego a ich aktywność w poszukiwaniu środków na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” realizowanego w Instytucie Statystyki i Demografii UŁ.

W grudniu 2012 r. na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi - wykonaliśmy usługę badawczą „Demograficzne przesłanki zmian na rynku pracy województwa łódzkiego”.

FACEBOOK