• FinalISKRA2017
 • Zespół
 • Iskra
 • Community
 • Creativity
 • Dołącz do nas
 • Inspiration
 • Satisfaction
 • Veni vidi vici
 • Motivation
 • Dream
 • Tak tworzymy projekty
 • Education
 • Emotions
 • Scientific method
 • Training
 • Achievement
 • Integrity
 • Society
 • Nonprofit organization
 • Solidarity
 • Independence
 • Problem solving
 

Rozpoczęliśmy pracę nad kolejnym projektem. Przez kolejne trzy lata będziemy zgłębiać trudny ale niezwykle nowatorski temat. Już nie możemy się doczekać efektów. Jest to projekt naukowo-badawczym z dziedziny socjologii pt.: „Polityki publiczne na rzecz pełnej dorosłości”,

którego kierownikiem jest prof. dr hab. J. Grotowska-Leder. Celem realizacji projektu jest ustalenie zakresu, w jakim instrumenty polityczno-instytucjonalne stanowią skoordynowaną politykę wobec procesu osiągania dorosłości przez młodych Polaków. W ramach projektu będziemy poznawać subiektywne doświadczenia młodych dorosłych, ich oczekiwania i potrzeby. Jednym z efektów będzie określenie społecznie pożądanego i politycznie wspieranego modelu wchodzenia w dorosłość oraz poznanie ścieżki młodych ludzi świadomie zarządzających własną drogą życia.

 

 

FACEBOOK