• FinalISKRA2017
 • Zespół
 • Iskra
 • Community
 • Creativity
 • Dołącz do nas
 • Inspiration
 • Satisfaction
 • Veni vidi vici
 • Motivation
 • Dream
 • Tak tworzymy projekty
 • Education
 • Emotions
 • Scientific method
 • Training
 • Achievement
 • Integrity
 • Society
 • Nonprofit organization
 • Solidarity
 • Independence
 • Problem solving
 

W roku 2012 mogliśmy uczestniczyć w części badań przygotowywanych do projektu dr Agnieszki Golczyńskiej - Grondas: Zinstytucjonalizowana tożsamość. Procesy formowania się tożsamości w świetle losów biograficznych dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

(NCN 6716/B/H03/2011/40) Niezmiernie trudny temat...i jaki potrzebny...

Projekt realizował następujące cele:

1.    poszerzenie wiedzy na temat procesów formowania się tożsamości osób wywodzących się z wykluczonych społecznie dysfunkcyjnych rodzin i tożsamościowo-twórczych wpływów instytucjonalizacji, 

2.    pogłębienie wiedzy dotyczącej stygmatyzacji takich osób i konsekwencji naznaczania dla rozwoju tożsamości jednostki

3.    pogłębienie wiedzy dotyczącej związków między pracą biograficzną i pracą nad tożsamością a przebiegiem losów życiowych

Efektem realizacji projektu była monografia pt.: Wychowało nas państwo. Autorstwa A. Golczyńskiej Grondas.

FACEBOOK