• FinalISKRA2017
 • Zespół
 • Iskra
 • Community
 • Creativity
 • Dołącz do nas
 • Inspiration
 • Satisfaction
 • Veni vidi vici
 • Motivation
 • Dream
 • Tak tworzymy projekty
 • Education
 • Emotions
 • Scientific method
 • Training
 • Achievement
 • Integrity
 • Society
 • Nonprofit organization
 • Solidarity
 • Independence
 • Problem solving
 

W grudniu 2012 r. na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi - wykonaliśmy usługę badawczą „Demograficzne przesłanki zmian na rynku pracy województwa łódzkiego”.

Wykorzystując zogniskowane wywiady grupowe wraz z zaproszonymi gośćmi dyskutowaliśmy o problemach demograficznych województwa łódzkiego i wynikających stąd wyzwań dla rynku pracy.

FACEBOOK