• FinalISKRA2017
 • Zespół
 • Iskra
 • Community
 • Creativity
 • Dołącz do nas
 • Inspiration
 • Satisfaction
 • Veni vidi vici
 • Motivation
 • Dream
 • Tak tworzymy projekty
 • Education
 • Emotions
 • Scientific method
 • Training
 • Achievement
 • Integrity
 • Society
 • Nonprofit organization
 • Solidarity
 • Independence
 • Problem solving
 

Bardzo ważne jest promowanie AKTYWNEJ POSTAWY SPOŁECZNEJ wśród młodego pokolenia. Dlatego stworzyliśmy projekt ISKRA. Z Waszą pomocą odnajdujemy w nim ISKIERKI- młodzież w wieku 15-18 lat, której nie jest obojętny los drugiego człowieka.

Młodych ludzi o dużej wrażliwości, której towarzyszy jednocześnie ogromna siła, aby zobaczyć i zdefiniować problem społeczny, a na końcu zmierzyć się z nim proponując własne rozwiązania. To własnie ONI za chwilę będą uczestniczyć w życiu społecznym i politycznym. Dzięki takim młodym ludziom - ISKRA rozświetli jeszcze niejeden smutny zakątek. 

Zgodnie z naszą ideą:

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za otaczający nasz świat. 
Krok po kroku …razem… kreatywnie, odważnie i skutecznie  walczymy o nasze marzenia,
tak aby szarą rzeczywistość, pomalować w pastelowych barwach.

w marcu rozpoczęliśmy realizację I EDYCJI PROJEKTU ISKRA przygotowanego w formie konkursu. 

 

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU

marzec-maj  2017 rok

 
ZAŁOŻENIA PROJEKTU ISKRA

Projekt ISKRA, przygotowany w formie konkursu, stworzony został z myślą o młodzieży w wieku 15-18 lat, której nie jest obojętny los drugiego człowieka. Tej dużej wrażliwości towarzyszy jednocześnie ogromna siła, aby zobaczyć i zdefiniować problem społeczny, a na końcu zmierzyć się z nim proponując własne rozwiązania.

Promowanie AKTYWNEJ POSTAWY SPOŁECZNEJ wśród młodego pokolenia, które za chwilę będzie uczestniczyć w życiu społecznym i politycznym jest dla nas bardzo ważne.

CELE PROJEKTU ISKRA

Główne cele naszego Konkursu to:

1.    upowszechnienie i promowanie aktywnej działalności prospołecznej wśród młodzieży,
2.    promowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych, za miejsce w którym żyją, także poprzez działania i konkretne przedsięwzięcia,
3.    promowanie umiejętności rozpoznania i zdefiniowania problemu, znalezienia jego rozwiązanie, a na końcu zmierzenia się z nim,
4.    aktywizacja zdolnych, młodych ludzi do podejmowania trudnych tematów współczesności w myśleniu i w działaniu,
5.    łamanie stereotypów dotyczących osób z różnych powodów wykluczonych społecznie i kulturowo;- wspieranie, inspiracja, motywacja twórczości własnej, kreowanie      postaw aktywnych twórczo i społecznie u uczestników jak i odbiorców,
6.    promowanie myśli przewodniej Instytutu Inicjatyw Społecznych.

DOKUMENTACJA PROJEKTU ISKRA

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu Iskra znajdują się w zamieszczonym poniżej regulaminie Konkursu

Pobierz REGULAMIN KONKURSU
Pobierz FORMULARZ ZGŁOSZENIA
Pobierz Oświadczenie opiekuna prawnego uczestnika małoletniego/uczestnika pełnoletniego
Protokół Finału konkursu 

BENEFICJENCI PROJEKTU ISKRA

Projekt był skierowany do osób w wieku 15-18 lat, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka, posiadają dużą wrażliwość, ale jednocześnie ogromną odwagę i siłę, aby zobaczyć i zdefiniować problem, znaleźć jego rozwiązanie a na końcu zmierzyć się z nim.

 
HARMONOGRAM PROJEKTU ISKRA

 

16.03 - 14.04.2017

Przesyłanie zgłoszenia udziału w konkursie  wraz z oświadczeniami i załącznikami do Fundacji.

15 - 16.04.2017

zmiana na 15-21.04.2017

Ocena zgłoszeń pod względem formalnym

 

17.04.2017

zmiana na 24.04.2017

Zamieszczenie historii zgłoszonych do konkursu w mediach społecznościach na fanpage Fundacji - Konkursu ISKRA

17.04-30.04.2017

zmiana na 24.04.2017- 7.05.2017

Głosowanie publiczności (za pomocą Facebooka)


30.04-2.05.2017

zmiana na 7.05.2017

Zakończenie I etapu konkursu, skierowanie projektów przez jury konkursu do II etapu


4.05.2017

zmiana na 8.05.2017

Ogłoszenie listy laureatów, którzy będą mogli zaprezentować swoje projekty podczas Finału Konkursu ISKRA

 

4-5.05.2017

zmiana na 8-9.05.2017

Przesłanie przez organizatorów zaproszenia do udziału w finale Konkursu ISKRA za pomocą poczty elektronicznej na adresy poczty elektronicznej uczestników, którzy zakwalifikowali się do II etapu wskazane w Załączniku nr 1.

 

 

13.05.2017

Finał Konkursu ISKRA

II etap konkursu – prezentacja przyszłych projektów społecznych

- ocena jurorów

- wyłonienie zwycięzcy Konkursu ISKRA

- oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród

maj- październik 2017

 

Szczegółowe opracowanie realizacji zwycięskiego projektu ze zwycięzcą projektu

Projekt był zrealizowany w dwóch etapach:

W pierwszym etapie projektu poznaliśmy młodych ludzi - uczestników projektu i ich prospołeczne działania. Opisy ich sylwetek i podejmowanych działań zostały zaprezentowane na fanpage’u Fundacji, oraz poniżej w rozdziale Finaliści projektu ISKRA. Te działania, które w głosowaniu na Facebooku uzyskały najwięcej głosów zostały zakwalifikowane do II etapu konkursu (7 uczestników).

W II etapie - Finałe konkursu ISKRA, finaliści zaprezentowali jury projekty społeczne, które chcieliby zrealizować w najbliższej przyszłości.

 

JURORZY PROJEKTU ISKRA

Niezwykle odpowiedzialną funkcję JURORÓW Konkursu ISKRA powierzyliśmy osobom, które swoją postawą i dokonaniami niejednokrotnie udowodniły, że potrafią skutecznie zmienić otaczającą nas rzeczywistość. Pomimo wielu obowiązków zawodowych  są one bardzo zaangażowane w życie społeczne i niezwykle wrażliwe na los drugiego człowieka. Nasi Jurorzy odznaczali się ogromną empatią, szacunkiem i życzliwością oraz chęcią wsparcia uczestników finału konkursu ISKRA. Poniżej przedstawiamy ich sylwetki.

Małgorzata Niemczyk Małgorzata Niemczyk to polska siatkarka, reprezentantka Polski i w końcu Mistrzyni Europy z 2003r. Na swojej zawodowej drodze była również komentatorem sportowym, trenerem siatkarskim, a w końcu samorządowcem. Jako posłanka na Sejm VII i VIII kadencji próbuje zmieniać otaczającą nas rzeczywistość. 

Pomimo wielu obowiązków zawsze znajdzie czas dla dzieci i młodzieży. Wspiera aktywność, nie tylko społeczną, młodych ludzi. Inspiruje i motywuje ich do dalszej pracy nas sobą i swoim otoczeniem. Pokazuje im różne drogi do realizacji celu, ale zawsze zaznacza, że wybór tej, którą pójdą należy do nich. Z dużą rozwagą i doświadczeniem skłania się do podejmowania trudnych tematów współczesności.

 

Izabela Piwowarska-Jędrzejczak

Większość swojego dotychczasowego życia poświęciła harcerstwu. Przez wiele lat była Komendantem Hufca Łódź-Widzew. Obecnie pełni funkcję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. ZHP zawsze gości w jej sercu, słowach i czynach. 

W 2011 roku wraz z przyjaciółkami założyła Fundację Prospołeczną PODUCHA, której jest prezesem. Profesjonalnie, wraz z zespołem doświadczonych pedagogów i psychologów, pomaga dzieciom i młodzieży oraz osobom dorosłym i starszym, którzy potrzebują wsparcia. Otacza ludzi potrzebujących ciepłem, mądrością i doświadczeniem. 

Nie ma dla niej rzeczy niemożliwej. Wszystkich potrafi zarazić pozytywną energią.

 

Konrad Marchlewski

Siła spokoju i cierpliwość to słowa najlepiej określające Konrada Marchlewskiego. O sobie mówi, że jest pasjonatem podróżowania i poznawania nowych miejsc i ludzi.

Jako doktor nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ oraz Wydziału Budownictwa i Architektury PŁ, a także stypendysta Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu i Uniwersytetu Katolickiego Nijmegen w Holandii, w swojej karierze zawodowej pełnił wiele funkcji: nauczyciela akademickiego, autora wielu publikacji i referatów naukowych, doradcy ministra gospodarki ds. prywatyzacji sektorowej, dyrektora w Banku Przemysłowym S.A., wiceprezesa zarządu Invar&Biuro System S.A. Od 2003 związał się z Grupą ATLAS najpierw jako dyrektor finansowy, a od 2007 jako wiceprezes ATLASA ds. finansowych. 

Pomimo napiętego terminarza często angażuje się w nowe projekty wspierające młodych, kreatywnych ludzi. Najbardziej ceni szczerość i zaangażowanie.

 

PATRON PROJEKTU ISKRA

 

Patronat nad I edycją konkursu ISKRA objęła Pani Poseł na Sejm RP Iwona Śledzińska-Katarasińska.
Pani Poseł zawsze chętnie angażuje się w pomoc zarówno młodszym dzieciom jak również starszej młodzieży. Często pomaga też w realizacji celów różnym  instytucjom.

Oprócz empatii i wsparcia dla uczestników podczas finału Konkursu ufundowała bardzo atrakcyjną nagrodę niespodziankę dla jednego z finalistów konkursu. Była to karta podarunkowa na kwotę 300 zł do sieci sklepów EMPIK oraz indywidualna wycieczka do Sejmu pod przewodnictwem Pani Poseł oraz przewodnika z Wszechnicy Sejmowej lub Kancelarii Sejmu.

 

 

 

NAGRODY dla zwycięzcy ISKRY

 

Dla zwycięzcy I edycji konkursu ISKRA przewidziano cenne nagrody w postaci vouchera o wartości 500 zł na rozwój osobisty (dowolnie wybrane szkolenie) oraz vouchera na realizację zwycięskiego projektu o wartości 1000 zł. Dodatkowo, zwycięzca otrzymuje wsparcie merytoryczne ekspertów Fundacji Instytutu Inicjatyw Społecznych przy realizacji wygranego przez jury zwycięskiego projektu.

Laureatom finału Konkursu Iskra zostaną wręczone dyplomy finalistów Konkursu ISKRA.

Nagrody niespodzianki:

Podczas pierwszej Edycji Konkursu ISKRA, Komisja konkursowa wraz z Jurorami Konkursu postanowiła przyznać 3 dodatkowe nagrody indywidualne - vouchery o wartości 200 zł na rozwój osobisty (dowolnie wybrane przez finalistę szkolenie) oraz pomoc w realizacji pozostałych zaprezentowanych projektów społecznych.

 

FINALIŚCI PROJEKTU ISKRA

I/01 Paweł Bończyk

Paweł Bończyk jako dziecko uczestniczył w zajęciach świetlicowych. Obecnie pomaga w jej działalności jako wolontariusz, wiele czasu poświęcając na pomoc i działania dla innych. W Świetlicy „Czarne stopy” pomaga przy organizacji półkolonii, imprez Dnia Dziecka, zabawy choinkowej, spartakiad. Chętnie pomaga dzieciom niepełnosprawnym podczas zajęć  rehabilitacyjnych i uczestnicząc przy organizacji imprez integracyjnych dla dzieci niepełnosprawnych.

Jest członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Uczestniczy w organizacji festynów, półkolonii dla dzieci oraz czynnie uczestniczy w akcjach zbiórki żywności Caritas.

Swoje umiejętności przywódcze i organizacyjne szkoli m.in. uczestnicząc w pracach samorządu szkolnego. Brał udział w organizacji Dni Otwartych szkoły i imprezy Smaki Europy oraz wielu innych szkolnych uroczystości. Sam chętnie uczestniczy w różnych konkursach i olimpiadach – ostatnio odniósł sukces w szkolnym konkursie z języka angielskiego. Brał udział w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej.

Pomagał przy Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

Jest chętny do pracy i z wszelkich podjętych zadań wywiązuje się niezwykle sumiennie

 

PROJEKT SPOŁECZNY realizowany przez Pawła Bończyka pt.: Uśmiech dziecka droższy niż klejnoty

Paweł bardzo chciałby zorganizować imprezę integracyjną dla dzieci niepełnosprawnych np. z okazji Dnia Dziecka.

Byłaby to osiedlowa zabawa z mnóstwem konkursów i atrakcji, w której będą uczestniczyć dzieci z osiedla (Świetlica „Czarne Stopy” ,SP 114, SP 199) ok. 100 dzieci oraz dzieci niepełnosprawne ze Świetlicy „Czarne Stopy” i TPD Widzew – ok 30 dzieci. W trakcie imprezy Paweł może liczyć na wsparcie nauczycieli ze szkół i opiekunów dzieci niepełnosprawnych.

Możliwość udziału dzieci niepełnosprawnych we wspólnej zabawie z dziećmi zdrowymi stanowi dla nich ogromną przyjemność i powód, dla którego chcą opuścić swoją przestrzeń domową.

Dobra zabawa i uśmiech na twarzach wszystkich dzieci to dla Pawła najlepsza nagroda za podejmowane wysiłki.

  

I/02 Joanna Olejnik

Asia jest uczennicą-licealistką z Radomia, którą poza szkołą najbardziej zajmuje harcerstwo, Z harcerstwem związana jest od wielu lat i może pochwalić się znaczącymi osiągnięciami. Od 2015 roku, jako drużynowa 64 Radomskiej Drużyny Harcerzy Starszych „Lakhota” im. Stanisława Supłatowicza, nabiera cennych doświadczeń w roli instruktora. Jako przewodnik ZHP jest odpowiedzialna za swoich podopiecznych - gimnazjalistów - i stara się jak najkorzystniej wpływać na ich wszechstronny rozwój. Dzięki pełnionym funkcjom wyzwania nie są jej straszne: zorganizowała imprezę masową, warsztaty dla dzieci z zespołem Downa, ukończyła starszoharcerski i wędrowniczy kurs pierwszej pomocy, a także kurs wychowawców harcerskich. Podczas realizacji wielu wspólnych przedsięwzięć harcerze z całego świata pomogli jej zrozumieć, jak ważne dla współpracy są zaangażowanie, wrażliwość, empatia i tolerancja. Asia czuje potrzebę przekazania tej wiedzy innym i chciałaby czynić to pośrednio - poprzez kształcenie w zakresie pierwszej pomocy. Dlaczego w ten sposób?

W 2016 roku przypadek spowodował, iż Asia stała się ostatnim ratunkiem starszego mężczyzny z zawałem serca. Niestety, pomimo prób resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz użycia AED chory zmarł. Zaszokowana tym doświadczeniem doszła do wniosku, iż nauka pierwszej pomocy jest doskonałym narzędziem, by uczyć nie tylko opanowania i rozsądnej odwagi, lecz także podawania "pomocnej dłoni" oraz zainteresowania losem drugiego człowieka. Niekiedy bowiem najprostsze "przepraszam, czy wszystko jest w porządku? może uratować życie.

Co więcej, pierwsza pomoc udowadnia, że wszystko, co różni nas na zewnątrz, w środku nie ma znaczenia. Robi to w sposób dosłowny, ucząc o sercu, płucach, żołądku, lecz nasuwa też mniej medyczne przemyślenia - życie każdego człowieka jest warte tyle samo. Bez względu na to, czy pomagamy Żydowi, czy Arabowi, czy niepełnosprawnemu - nasz uczynek jest równie dobry.

W związku z powyższym Asia jest przekonana, że jej projekt, bazujący na nauce pierwszej pomocy, będzie świetną metodą kształtowania uniwersalnych i niepodważalnych wartości, które definiują aktywnego obywatela oraz niezawodnego przyjaciela.

 

PROJEKT SPOŁECZNY realizowany przez Joannę Olejnik pt.: EMPATIA

Asia jest przekonana, że jej projekt, bazujący na nauce pierwszej pomocy, będzie świetną metodą kształtowania uniwersalnych i niepodważalnych wartości, które definiują aktywnego obywatela oraz niezawodnego przyjaciela. Pierwsza pomoc udowadnia, że wszystko, co różni nas na zewnątrz, w środku nie ma znaczenia. Robi to w sposób dosłowny, ucząc o sercu, płucach, żołądku, lecz nasuwa też mniej medyczne przemyślenia - życie każdego człowieka jest warte tyle samo. Bez względu na to, czy pomagamy Żydowi, czy Arabowi, czy niepełnosprawnemu - nasz uczynek jest równie dobry

Odbiorcami projektu są dzieci i młodzież w wieku od 5 do 18 lat.

Asia chciałaby zorganizować i przeprowadzić zajęcia dla:

-        Przedszkolaków; z podstaw pierwszej pomocy, które w atrakcyjny dla dzieci sposób dowiodą, że nie szata zdobi człowieka, a każdy z nas, pomimo tego, że wyglądamy inaczej, ma takie samo serce i tak samo potrzebuje miłości.

-        Gimnazjalistów i licealistów; z szerszego zakresu pierwszej pomocy i języka migowego, aby mogli wspierać osoby głuchonieme. W tych zajęciach niezbędna jest pomoc specjalistów.

-        Chorych dzieci. Zajęcia miałyby być przygotowane oraz poprowadzone przez licealistów i gimnazjalistów pod nadzorem Asi i będą stanowić doskonałą lekcję, empatii, podczas której nabiorą sympatii i przekonania do rówieśników z dysfunkcjami. Ci natomiast na pewno poczują się docenieni.

Otrzymane środki zostałyby wykorzystane na zakup materiałów opatrunkowych, maseczek do RKO, fantoma czy innych niezbędnych przedmiotów oraz do pokrycia ewentualnych kosztów związanych z nauką języka migowego. Natomiast Asia marzy o ukończenia kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

 B 

I/03 Daria Szuba

Daria jest młodą osobą, której całym życiem jest taniec i wszystko co z nim związane. W swoim życiu spędziła wiele godzin trenując na sali tanecznej. Dzięki podjętemu wysiłkowi zdobyła cenne narody i wyróżnienia w konkursach tanecznych na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Jej przygoda z tańcem wpłynęła bardzo pozytywnie na jej osobowość, spojrzenie na świat i drugiego człowieka. Daria kocha tańczyć i swoją pasją chciałaby się podzielić z wszystkimi dziećmi, bez względu na to z jakiego środowiska społecznego pochodzą.

Uważa, że: „Taniec łamie wszystkie granice. Na sali tanecznej zaciera się bariera społeczna i tak naprawdę ważne jest tylko poświęcenie się treningowi i pasji, jaką dla mnie jest taniec”.

Poprzez taką formę chce pokazać jak taniec może wpłynąć na przełamywanie własnych słabości związanych z: wystąpieniem przed publicznością (na początku są to współuczestnicy zajęć), pracą w grupie, czy chociażby nawiązaniem kontaktu z rówieśnikami z różnych środowisk społecznych.

.

PROJEKT SPOŁECZNY realizowany przez Darię Szuba pt.: Ja i mój taneczny świat

Daria chciałaby poprowadzić zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży, którzy mają trudności z nawiązywaniem kontaktu z rówieśnikami, zamykają się w sobie, maja niskie poczucie własnej wartości i nie do końca potrafią sobie poradzić w otaczającym świecie. Daria uważa, na swoim własnym przykładzie, że taniec jest najlepszym lekarstwem na kłopoty z nieśmiałością i trudności okresu dojrzewania.

Jej hasło - Taniec pomaga otworzyć się na świat charakteryzowałoby zajęcia taneczne, które prowadzone by były w różnych dzielnicach, dla dzieci i młodzieży w różnym wieku. Daria chciałaby poprowadzić cykle zajęć tanecznych, wykorzystując pomieszczenia w różnych dzielnicowych ośrodkach kultury.

Ta młoda, pełna empatii i wrażliwa osoba chciałaby pomóc innym młodym i wrażliwym osobom poznać, a może odzyskać radość życia, pokazując im nowy nieznany świat tańca pełen emocji i wrażeń.

I/

I/04 Lena Miłak

Lena jest członkiem kadry Gromady Zuchowej Retkińskie Iskierki (jednostka terenowa ZHP) w Hufcu Łódź-Polesie, gdzie pełni funkcję przybocznej. W czasie spotkań Gromady Lena ma szansę kreować postawę i poglądy dzieci, motywować ich do samodoskonalenia i inspirować do działania.

Realizując sprawność zespołową lotnika nauczyła zuchy jak wyglądają podstawowe gwiazdozbiory, które mogą obejrzeć gwieździstą nocą. Zorganizowała wycieczkę na pobliskie lotnisko wraz ze zwiedzaniem wierzy kontroli lotów i do planetarium.

Raz w roku organizuje biwak jednostki, na który wszyscy wyjeżdżają pociągiem. Bierze udział także w wyjazdach szczepowych, hufcowych oraz organizowanych przez namiestnictwo zuchowe hufca. Przez dwa tygodnie (tyle trwają kolonie zuchowe) uczy zuchy samodzielności, wytrwałości, a przede wszystkim dobrej zabawy. Ostatnio na kolonii zuchy jedną noc spędziły pod gołym niebem. To było dla nich ogromne przeżycie.

Lena uważa, że samokształcenie jest bardzo ważne, dlatego nie zaniedbuje tej kwestii. Zdobywa kolejne sprawności oraz stopnie harcerskie i przygotowuję się do rozpisania próby na stopień przewodnika. Bierze udział w warsztatach organizowanych przez radę szczepu, namiestnictwo zuchowe hufca. Ostatnio szlifowała swoją wiedzę na zajęciach organizowanych przez kurs namiestników ”Obrzędowy piec”, który odbył się w Chorągwi Łódzkiej ZHP. Na tych warsztatach poznała między innymi sposoby motywowania innych, które wykorzystuje w pracy z zuchami jak i z swoją kadrą.

Lena jest uczennicą trzeciej klasy gimnazjum i zważywszy na egzaminy końcowe pilnuje, aby nie zabrakło jej czasu na naukę. Nigdy nie zapomina o szkolnych obowiązkach i stara się je pogodzić ze wszystkimi planami harcerskimi.

Zawsze powtarza „Kocham swoją gromadę i nie wyobrażam sobie życia bez zuchów. Harcerstwo jest dla mnie sposobem na życie”.

 

PROJEKT SPOŁECZNY realizowany przez Lenę Miłak pt.: ŚwiatoZMIENIACZE  CEL: DOBRO

Lenie zależy aby zaszczepić w innych chęć pomagania drugiemu człowiekowi. Gorąco wierzy, że osiągnie sukces. Lata spędzone przez nią w harcerstwie pokazały jak ważna jest pomoc innym. Zatem kiedy widzi, że ktoś potrzebuje pomocy- pomaga. Nie myśli, co zrobić – po prostu działa. Chce, aby jej zuchy postępowały tak samo.

Projekt społeczny Leny - to biwak gromady zuchowej, na którym pokaże jak łatwa i przyjemna może być pomoc innym. Celem biwaku jest zdobycie sprawności Światozmieniaczy.

Lena chce zmieniać świat na lepsze własnymi małymi uczynkami. Dlatego nie wierzy w super bohaterów w rządy, globalnych liderów. Wierzy natomiast w działania zwykłych ludzi, obywatelek i obywateli, harcerek i harcerzy, zuchów, w działania swoje i innych. Jej zdaniem warunkiem pozytywnej zmiany na świecie jest to, że każdy z nas stanie się światozmieniaczem, czyli osobą, która dostrzega i rozumie problemy wokół siebie i – co najważniejsze – chce i potrafi na nie zareagować. Porzuci jednorazowe torby na zakupy, raz w tygodniu lub choćby w miesiącu poświęci godzinę na wolontariat, odwiedzi dom dziecka, pomoże cudzoziemcom uczyć się polskiego, posprząta okoliczny las czy zrobi zakupy starszej sąsiadce...

Przeprowadzając badania dotyczące recepty na sukces zadawała jedno pytanie: Co jest potrzebne, by zmienić świat? Żaden ze światozmieniaczy nie odpowiedział: pieniądze. Nikt nie wspominał o historii czy matematyce. Nie pojawiły się znajomości. Była za to empatia. Była współpraca. Pasja. Uważność. Świadomość. Słuchanie innych. Umiejętność ciągłego uczenia się, również na własnych błędach. Cierpliwość.

Realizacja projektu Leny odbędzie się na biwaku dla zuchów, podczas którego zdobędą sprawność zespołową ŚWIATOZMIENIACZ.

Realizując swój projekt chce pokazać swoim zuchom pozytywne wzorce zgodnie z maksymą  Roberta Baden-Powell „Być dobrym to coś, ale postępować dobrze to znacznie więcej”.

I/07 Aleksandra Płatek

Ola wyróżnia się swoją postawą i zaangażowaniem w niesienie pomocy drugiemu człowiekowi.

Już jako dziecko wolny czas spędzała z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczęszczających do Przedszkola Specjalnego nr 1, dawała dzieciom upośledzonym, autystycznym potrzebującym specjalnej troski radość oraz pozytywną energię. Od zawsze bezinteresowne działania na rzecz innych były jej bliskie, bo obserwowała Mamę i starszą siostrę.

Obecnie, systematycznie, raz w tygodniu chodzi do Przedszkola Specjalnego nr 1, gdzie w ramach wolontariatu czyta dzieciom bajki, uczy tańca, opiekuje się dziećmi podczas wycieczek i spacerów oraz bawi się z wychowankami przedszkola. Wykazuje dużą aktywność i zaangażowanie w zbiórce ubrań dla podopiecznych fundacji Gajusz.

Zbiórka ubrań odbywa się na terenie Przedszkola Specjalnego nr 1 w Łodzi.

Od wielu lat zaangażowana jest w działalność artystyczną szkół do których uczęszczała. W ramach wolontariatu uczestniczyła w obozie tanecznym dla najmłodszych uczestników zespołu tańca nowoczesnego DNA DANCE STUDIO. Jej praca, ogromne zaangażowanie i pomoc w opiece nad uczestnikami obozu były nie ocenione.

Obecnie realizuje kolejne wyzwania na rzecz potrzebujących - jest miłośniczką długiej fryzury, ale ścięła swoje bardzo długie i piękne włosy na rzecz fundacji Rak& Roll.

Ola bardzo chętnie angażuje się w liczne akcje na terenie szkół i w społeczności lokalnej.

 

PROJEKT SPOŁECZNY realizowany przez Aleksandrę Płatek  pt.: „Nasz ogród – nasze marzenie: edukacja i terapia w ogrodzie”

Projektem społecznym Oli, który chciałaby zrealizować jest doposażenie przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych w sprzęt: szklarnię i mini ścieżkę stymulacyjno–dydaktyczną do zajęć hortiterapii.

Ważnym aspektem edukacji i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju jest stymulacja zmysłów.
Można ją prowadzić także w ogrodzie, pod warunkiem posiadania odpowiedniego zaplecza, którego z uwagi na brak środków finansowych, palcówka nie posiada.

Na ścieżce sensorycznej dzieciaki będą mogły chodzić po żwirku, piasku, korze, drewnianych plastrach, kamieniach o różnej fakturze. W szklarni przedszkolaki zasieją wonne zioła, które pobudzą zmysł węchu. Będą także pomidory, sałata, rzodkiewka i ogórki stymulujące smak i wzrok. Nie zabraknie miejsca na piękne, pachnące, kolorowe kwiaty. Ścieżka i szklarnia będą oddziaływać wielozmysłowo.

W przedszkolu funkcjonują programy autorskie ściśle powiązane z wykorzystaniem materiału przyrodniczego w terapii. Marzeniem personelu przedszkola oraz wolontariuszy jest poszerzenie tych oddziaływań edukacyjno–terapeutycznych o zajęcia w szklarni.

Ścieżka stymulacyjno – edukacyjna wykonana przez personel we własnym zakresie powstanie na miejscu starej, niewykorzystywanej piaskownicy, a obok jest właśnie miejsce na wspomnianą szklarnię.

Szacowany koszt zakupu materiałów do budowy szklarni wynosi ok. 1200 zł. Część projektu zostałby zrealizowana przez personel przedszkola własnymi siłami i środkami finansowymi (dochód z 1% oraz wkład rodziców).

 

FINAŁ PROJEKTU ISKRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finał I edycji Konkursu dla młodzieży ISKRA odbył sie13 maja 2017 r. w Hotelu Andel's w Łodzi. Swoje prezentacje projektów społecznych przedstawiło 5 finalistów: Aleksandra Płatek, Daria Szuba, Paweł Bończyk, Joanna Olejnik i Lena Miłak. W jury zasiedli: Małgorzata Niemczyk, Izabela Piwowarska-Jędrzejczak oraz Konrad Marchlewski. Tego dnia nie mieli łatwego zadania. Nasi finaliści to wyjątkowi młodzi ludzie i do tego byli świetnie przygotowani. Każdy poruszany przez nich problem był ogromnej rangi. Pozytywne emocje udzieliły się wszystkim zebranym na sali. Obrady trwały bardzo długo, a werdykt zmieniał się średnio co 3-4 minuty.

 

ZWYCIĘZCY PROJEKTU ISKRA 

Zwycięzca mógł być tylko jeden. Została nim Aleksandra Płatek Wygrała voucher na 500 zł z przeznaczeniem na rozwój osobisty i 1000 zł na realizacje projektu: Nasz ogród – nasze marzenie: edukacja i terapia w ogrodzieAleksandra zasiądzie również w Jury II edycji Projektu ISKRA.

Nagrodę niespodziankę ufundowaną przez Posła na Sejm RP Panią Iwonę Śledzińską-Katarasińską otrzymał Paweł Bończyk, był to bon w sieci Empik do wykorzystania w całej Polsce na kwotę 300 zł oraz indywidualna wycieczka do Sejmu pod przewodnictwem Pani Poseł oraz przewodnika z Wszechnicy Sejmowej lub Kancelarii Sejmu.

Organizatorzy Konkursu - Fundacja Instytut Inicjatyw Społecznych postanowiła nagrodzić wszystkich finalistów Konkursu i ufundowała vouchery na kwotę 200 zł dla Darii Szuby, Joanny Olejnik i Leny Miłak z przeznaczeniem na rozwój osobisty.

 

Ponadto jurorzy postanowili pomóc w realizacji każdego z zaprezentowanych projektów społecznych. 

Będziemy przekazywać Wam informacje o kolejnych etapach realizacji zwycięskiego projektu.

A teraz zapraszamy do naszej galerii w MULTIMEDIACH. Zobaczycie tam zaklęte w obiektywie magiczne, niezwykle ciekawe i emocjonujące chwile.

 

 

 

 

FACEBOOK