• FinalISKRA2017
 • Zespół
 • Iskra
 • Community
 • Creativity
 • Dołącz do nas
 • Inspiration
 • Satisfaction
 • Veni vidi vici
 • Motivation
 • Dream
 • Tak tworzymy projekty
 • Education
 • Emotions
 • Scientific method
 • Training
 • Achievement
 • Integrity
 • Society
 • Nonprofit organization
 • Solidarity
 • Independence
 • Problem solving
 

PROJEKTY

W 2012 r. uczestniczyliśmy w części prac badawczych w ramach projektu „Poziom życia w gminach województwa łódzkiego a ich aktywność w poszukiwaniu środków na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” realizowanego w Instytucie Statystyki i Demografii UŁ.

W grudniu 2012 r. na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi - wykonaliśmy usługę badawczą „Demograficzne przesłanki zmian na rynku pracy województwa łódzkiego”.

W roku 2012 mogliśmy uczestniczyć w części badań przygotowywanych do projektu dr Agnieszki Golczyńskiej - Grondas: Zinstytucjonalizowana tożsamość. Procesy formowania się tożsamości w świetle losów biograficznych dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w grudniu 2011 roku wykonaliśmy ewaluację Punktów Informacyjnych Funduszy Strukturalnych w województwie łódzkim.

No i teraz zabieramy się do pracy... Czas przekuć słowa w czyn! Instytut Inicjatyw Społecznych w partnerstwie z EuroChild będzie realizował projekt Speak up! Giving a voice to Europe’s most vulnerable children

W latach 2009-2010 realizowaliśmy badania do grantu Prezydenta Miasta Łodzi pt.: Problemy osób niepełnosprawnych w mieście. 1. uczeń i student niepełnosprawny w systemie edukacji; 2. formy i efektywność pomocy społecznej świadczonej osobom niepełnosprawnym lub ich opiekunom. 

FACEBOOK